umowa przedwstępna wrocław

Umowa Przedwstępna

Umowa przedwstępna – czy warto podpisać? Umowa przedwstępna podpisywana jest w sytuacji, gdy strony transakcji nie mogą zawrzeć od razu umowy przenoszącej własność na nabywcę. Najczęściej chodzi o umowę sprzedaży nieruchomości, gdy środki na zakup mają pochodzić z kredytu bankowego. Ważne, aby w umowie przedwstępnej zawarte były tzw. istotne postanowienia umowy przyrzeczonej. Obejmują one między…

Rozdzielność majątkowa Wrocław

Rozdzielność majątkowa

Umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową jest jedną z czterech małżeńskich umów majątkowych. Aby była ważna, konieczne jest zachowanie formy aktu notarialnego. Ma charakter organizacyjny, gdyż jej celem jest ustalenie zasad, według których kształtować się będą na przyszłość stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami. Nie jest dopuszczalne wprowadzenie umownej rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, o tym może zdecydować tylko…

Przydatne adresy www

Centralna Baza Ksiąg Wieczystych ekw.ms.gov.pl Elektroniczny KRS ems.ms.gov.pl Serwis Kataster Wrocław www.zgkikm.wroc.pl Sąd Okręgowy we Wrocławiu www.wroclaw.so.gov.pl Internetowy System Aktów Prawnych isap.sejm.gov.pl Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia www.rejestry.net.pl

Darowizna i umowa o dożywocie

W jaki sposób przekazać majątek bliskiej osobie? Podjęcie decyzji o przekazaniu majątku innej osobie przede wszystkim wymaga rozstrzygnięcia, czy własność rzeczy ma przejść na nowego właściciela jeszcze za życia ofiarodawcy, czy dopiero po jego śmierci. W pierwszym przypadku strony mają do wyboru umowę darowizny lub umowę o dożywocie, natomiast na wypadek śmierci majątkiem zadysponować można…

umowa darowizny

Jak notariusz może potwierdzić spadek?

Czy u notariusza można uregulować sprawę spadkową? Jednym ze sposobów potwierdzenia przez spadkobiercę prawa do spadku jest poświadczenie dziedziczenia. Możliwość dokonania poświadczenia dziedziczenia przez notariusza to jest procedurą znacznie szybszą i prostszą niż wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku przez sąd. Akt poświadczenia dziedziczenia można uzyskać podczas jednej wizyty w kancelarii notarialnej. Wybór notariusza, który…

jak odwołać darowiznę

Czy jest możliwe odwołanie darowizny?

Czy można odwołać darowiznę? Bywają sytuacje, kiedy darczyńca chce odzyskać przedmiot darowany na mocy umowy darowizny innej osobie. Zdarzenia uzasadniające odwołanie darowizny określają przepisy prawa w zależności od tego, czy darowizna została już wykonana, czy też nie. Odwołanie darowizny obejmujacej nieruchomość Pytania, z jakimi najczęściej zwracają się klienci kancelarii notarialnej, dotyczą sytuacji, w której doszło…

Rejestr testamentów – co to jest?

Co to jest rejestr testamentów? Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) został utworzony przez Krajową Radę Notarialną, aby ułatwić spadkobiercom i zapisobiercom ujawnienie ostatniej woli zmarłego członka rodziny. Umożliwia sprawdzenie, czy spadkodawca pozostawił po sobie testament, oraz ułatwia dotarcie do jego treści osobom zainteresowanym wynikiem postępowania spadkowego. Zarejestrowanie testamentu zmniejsza ryzyko, że testament zostanie ukryty lub zniszczony,…

Sprzedaż nieruchomości: jak zabezpieczyć zapłatę ceny przy sprzedaży z odroczonym terminem płatności?

Jak zabezpieczyć zapłatę ceny przy sprzedaży z odroczonym terminem płatności? Sprzedaż nieruchomości następuje co do zasady z chwilą zawarcia umowy. Oznacza to, że wraz z podpisaniem przez strony aktu notarialnego kupujący nabywa własność lokalu, budynku lub działki, a sprzedający własności tej się wyzbywa. W przeciwieństwie do umów, których przedmiotem są rzeczy ruchome, skuteczność nabycia nieruchomości…

Copyright © 2021 - Notariusz Wrocław