Czy jest możliwe odwołanie darowizny?

jak odwołać darowiznę

Czy można odwołać darowiznę?

Bywają sytuacje, kiedy darczyńca chce odzyskać przedmiot darowany na mocy umowy darowizny innej osobie. Zdarzenia uzasadniające odwołanie darowizny określają przepisy prawa w zależności od tego, czy darowizna została już wykonana, czy też nie.

Odwołanie darowizny obejmujacej nieruchomość

Pytania, z jakimi najczęściej zwracają się klienci kancelarii notarialnej, dotyczą sytuacji, w której doszło do wykonania darowizny obejmującej nieruchomość. Oznacza to, że własność darowanego przedmiotu przeszła na własność obdarowanego, zwykle bliskiej osoby, która po otrzymaniu darowizny postępuje wobec darczyńcy w sposób, którego on nie akceptuje. Odwołanie darowizny w takim przypadku możliwe jest, jeżeli obdarowany dopuścił się rażącej niewdzięczności. Najogólniej mówiąc, zachował się wobec darczyńcy niewłaściwie i krzywdząco, naruszając tym samym uznane normy społeczne i rodzinne.

Jak następuje odwołanie darowizny?

Odwołanie darowizny następuje przez złożenie obdarowanemu oświadczenia na piśmie o odwołaniu darowizny nieruchomości, nie później niż w ciągu roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o akcie niewdzięczności. Należy pamiętać, że nie wywołuje ono jednak skutku rzeczowego, to znaczy nie przenosi własności przedmiotu darowizny z powrotem na darczyńcę. Do tego niezbędne jest zawarcie w formie aktu notarialnego umowy o powrotne przeniesienie własności.

Jeżeli obdarowany kwestionuje zasadność odwołania darowizny, darczyńcy pozostaje droga powództwa o zobowiązanie obdarowanego do powrotnego przeniesienia na niego własności nieruchomości. Sąd, po rozważeniu stanowisk obu stron i stwierdzeniu dopuszczalności odwołania darowizny w konkretnej sprawie, wydaje orzeczenie, które zastępuje w tym zakresie oświadczenie woli obdarowanego.

Leave Comment

Copyright © 2021 - Notariusz Wrocław