Kancelaria notarialna, notariusz Wrocław Psie Pole Beata Karwacka - Siarka

ZAKRES USŁUG KANCELARII

notariusz wrocław Przejrzyste i jasne akty notarialne

notariusz wrocław Wygodna, dostosowana do indywidualnych potrzeb współpraca

notariusz wrocław Stała lub jednorazowa pomoc notarialna – dla firm i instytucji

notariusz wrocław Bezpłatne konsultacje w sprawach prawnych Twojej rodziny

SOLIDNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Państwa zaufanie i poczucie bezpieczeństwa są dla mnie najważniejsze, dlatego pomagam regulować sprawy majątkowe z dbałością o Państwa interes. Nigdy nie zostawiam swoich klientów samym sobie! Każdy może liczyć na solidną współpracę – z korzyścią dla prawnego bezpieczeństwa całej rodziny.

WYGODNA WSPÓŁPRACA Z NOTARIUSZEM

Umożliwiam stały i dogodny kontakt – telefoniczny i mailowy, ale także wykorzystujący inne formy komunikacji internetowej (np. skype). Zawsze staram się dostosować terminy spotkań do Państwa potrzeb.

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA NOTARIALNA

Do zakresu usług, które świadczę w swojej kancelarii, należy sporządzanie aktów notarialnych obejmujących:

 • umowy dotyczące nieruchomości: sprzedaży, darowizny, dożywocia, zamiany, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zniesienia współwłasności, ustanowienia odrębnej własności lokalu, deweloperskie, przedwstępne,
 • oświadczenia o ustanowieniu ograniczonych praw rzeczowych: hipoteki, służebności gruntowych i osobistych, służebności przesyłu,
 • umowy z zakresu prawa rodzinnego: majątkowe małżeńskie, o podział majątku wspólnego,
 • oświadczenia i umowy z zakresu prawa spadkowego: oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, umowy o zrzeczenie się dziedziczenia, zbycia spadku lub udziału spadkowego oraz działu spadku,
 • testamenty, w tym testamenty z zapisem windykacyjnym,
 • pełnomocnictwa: ogólne, rodzajowe lub do poszczególnej czynności,
 • akty założycielskie spółek prawa handlowego, fundacji i innych osób prawnych oraz ich zmiany,
 • oświadczenia o objęciu udziałów w spółkach kapitałowych,
 • protokoły: zgromadzeń akcjonariuszy, wspólników spółek prawa handlowego i członków spółdzielni, zebrań wspólnot mieszkaniowych,
 • protokoły dokumentujące podjęcie uchwał o połączeniu, przekształceniu lub podziale spółek,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji co do obowiązku wydania rzeczy lub zapłaty sumy pieniężnej,
 • inne umowy, ugody i oświadczenia, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego.

Inne czynności notarialne, których dokonuję w prowadzonej przeze mnie kancelarii, to między innymi:

 • akty poświadczenia dziedziczenia,
 • poświadczenia własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu oraz wzoru podpisu na potrzeby rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przechowywanie dokumentów oraz informatycznych nośników danych,
 • przechowywanie środków pieniężnych na rachunku depozytowym kancelarii w celu wydania ich drugiej stronie czynności notarialnej,
 • inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY NOTARIALNE

Rodzaj niezbędnych dokumentów zależy od charakteru, a niekiedy szczególnych okoliczności dokonywanej czynności notarialnej. Szanując czas i pieniądze swoich klientów, aby nie narażać ich na gromadzenie zbędnych dokumentów, na swojej stronie internetowej nie publikuję listy dokumentów potrzebnych do dokonania każdej z powyższych czynności.

Jeśli skontaktują się Państwo ze mną w dogodny dla siebie sposób – telefonicznie, mailowo, faksem bądź osobiście – gwarantuję, że niezwłocznie otrzymają Państwo informację, jakie dokumenty należy przedłożyć i gdzie można je uzyskać.

Proszę, aby dokumenty, które okażą się niezbędne do sporządzenia czynności notarialnej, zostały dostarczone do kancelarii w oryginałach przed uzgodnionym terminem spotkania. Wcześniejsze sprawdzenie ich prawidłowości pozwoli na sporządzenie czynności notarialnej w umówionym terminie, bezpiecznie i sprawnie.

Copyright © 2021 - Notariusz Wrocław