TAKSA NOTARIALNA

Wynagrodzenie za czynności notarialne ustalane jest na podstawie stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju czynności notarialnej, wartości przedmiotu czynności, a także przewidywanego nakładu pracy. Ostateczną kwotę wynagrodzenia ustalam każdorazowo w drodze indywidualnych uzgodnień z klientem.

Jeżeli czynność notarialna polega na sporządzeniu aktu notarialnego, strony otrzymują wypisy, których koszt nie przekracza 6 zł za stronę.

BEZPŁATNE PORADY I KONSULTACJE Z NOTARIUSZEM

Bezpłatnie udzielam stronom informacji dotyczących dokonywanych w kancelarii czynności notarialnych.

Oferuję bezpłatne konsultacje dla osób prywatnych, zwłaszcza w zakresie czynności dotyczących prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego.

Służę nieodpłatną poradą i pomocą przy wypełnianiu wniosków wieczystoksięgowych oraz wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

PODATKI I OPŁATY NOTARIALNE

Do opłaty notarialnej oraz opłaty za wypisy aktu notarialnego doliczany jest podatek VAT według stawki 23%.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w związku z dokonaniem określonych czynności notarialnych notariusz zobowiązany jest do pobrania i odprowadzenia do urzędu skarbowego kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn.

Jeżeli z określoną czynnością notarialną związany jest obowiązek złożenia wniosku o wpis do księgi wieczystej, notariusz pobiera od wnioskodawcy opłatę sądową, którą następnie przekazuje do właściwego sądu wieczystoksięgowego.

SPOSÓB PŁATNOŚCI W KANCELARII

Podatki i opłaty przyjmowane są w gotówce przy dokonaniu czynności notarialnej. Wynagrodzenia notarialne można opłacić także kartą płatniczą. Po wcześniejszym uzgodnieniu lub w przypadku stałej współpracy istnieje także możliwość uregulowania płatności przelewem bankowym.

Szczegółowe informacje o wysokości wszystkich opłat należnych z tytułu konkretnej czynności notarialnej uzyskają Państwo kontaktując się z kancelarią.

Zapraszam do skorzystania z formularza kontaktowego.

Copyright © 2021 - Notariusz Wrocław