Rejestr testamentów – co to jest?

Co to jest rejestr testamentów?

Notarialny Rejestr Testamentów (NORT) został utworzony przez Krajową Radę Notarialną, aby ułatwić spadkobiercom i zapisobiercom ujawnienie ostatniej woli zmarłego członka rodziny. Umożliwia sprawdzenie, czy spadkodawca pozostawił po sobie testament, oraz ułatwia dotarcie do jego treści osobom zainteresowanym wynikiem postępowania spadkowego. Zarejestrowanie testamentu zmniejsza ryzyko, że testament zostanie ukryty lub zniszczony, pozostanie nieznany albo zostanie ujawniony z opóźnieniem.

 

Rejestracji w NORT podlegają testamenty notarialne oraz testamenty własnoręczne, jeżeli zostały złożone u notariusza. Rejestracja testamentu jest bezpłatna i następuje na wniosek testatora złożony w treści testamentu notarialnego albo w osobnym protokole notarialnym, jeśli jest to testament własnoręczny lub testament notarialny sporządzony przed uruchomieniem Rejestru, to jest przed 5 października 2011 roku.

Rejestr zawiera jedynie informację o istnieniu testamentu, ale nie o jego treści. Wskazuje także kancelarię, w której dokument został sporządzony lub zdeponowany. Wobec faktu, iż Rejestr nie jest udostępniany publicznie, informację z NORT o istnieniu zarejestrowanego testamentu albo o jego braku uzyskać można wyłącznie, składając odpowiedni wniosek w kancelarii notarialnej. Wniosek taki, poza samym testatorem, złożyć może tylko osoba okazująca notariuszowi odpis aktu zgonu lub innego dokumentu stwierdzającego zgon testatora. Przebieg czynności związanych z poszukiwaniem informacji w Rejestrze notariusz dokumentuje w protokole.

Warto podkreślić, że rejestracja testamentu nie jest warunkiem jego ważności, jeśli został on sporządzony zgodnie z wymogami ustawowymi. Ponadto, jeżeli testator zarejestrował testament, który następnie został odwołany, może zażądać usunięcia wpisu z rejestru, jak również ponownie wnioskować o zarejestrowanie nowego testamentu.

Leave Comment

Kancelaria notarialna we Wrocławiu

Notariusz Beata Karwacka-Siarka

Dane kontaktowe:

ul Ks. Konstantego Damrota 26A lok. LU1,

50-306 Wrocław

tel./fax: 71 786 62 52
tel. kom.: 604 276 861
e-mail: kontakt@wroclawnotariusz.com

Biuro znajduję się w okolicy dzielnicy Psie Pole i około 15 minut drogi od Centrum i Rynku Wrocławia