Jak notariusz może potwierdzić spadek?

Czy u notariusza można uregulować sprawę spadkową?

Jednym ze sposobów potwierdzenia przez spadkobiercę prawa do spadku jest poświadczenie dziedziczenia. Możliwość dokonania poświadczenia dziedziczenia przez notariusza to jest procedurą znacznie szybszą i prostszą niż wydanie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku przez sąd.

Akt poświadczenia dziedziczenia można uzyskać podczas jednej wizyty w kancelarii notarialnej. Wybór notariusza, który sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia, należy wyłącznie do spadkobierców, nie wiążą ich ograniczenia dotyczące ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy czy położenia majątku spadkowego. Przed sporządzeniem aktu poświadczenia dziedziczenia notariusz na podstawie oświadczeń oraz przedłożonych dokumentów spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne. Tak więc skorzystanie z tej szybkiej i niespornej formy potwierdzenia prawa do spadku wymaga jednoczesnego i osobistego stawiennictwa w kancelarii notarialnej wszystkich wymienionych wyżej osób.

 

Akt poświadczenia dziedziczenia jest rejestrowany przez notariusza w rejestrze prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma taką samą moc prawną jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Leave Comment

Copyright © 2021 - Notariusz Wrocław